Kimlik Kartı, Pasaport,


Sürücü Belgesi ve


Adres Kayıt


Randevusu almak için
tıklayınız

TCKK, Pasaport ve


Sürücü Belgesi Ödemeleri


Gelir İdaresi Başkanlığının
Anlaşmalı Banka Listesi için
tıklayınızBAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR


KİMLİK KARTI BAŞVURU BEDELİ

Kimlik kartının satış bedeli her yıl, 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanununa göre Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenmekte ve tahsil edilmekte olup; Resmi Gazetede yayımlanmaktadır.

Kimlik Kartı bedelinin de içinde bulunduğu değerli kâğıt bedellerinin, Gelir İdaresi Başkanlığına ait web sayfasından veya randevu.nvi.gov.tr internet adresinden öğrenilmesi mümkündür.

Kimlik Kartı Bedelleri;

• Vergi Dairesi Müdürlüklerinden,

• Gelir İdaresi Başkanlığına ait https://ivd.gib.gov.tr/ internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla,

https://alo199.nvi.gov.tr/ ve https://randevu.nvi.gov.tr/ internet adresinde belirtilen anlaşmalı bankalardan

• PTT Şubelerinden yatırılabilmektedir.

• Ücretler ile ilgili ayrıntılı bilgi “randevu.nvi.gov.tr” adresinden öğrenilebilmektedir.


DOĞUM NEDENİYLE KİMLİK KARTI BAŞVURUSU

1-Doğum bildirimi yapılması,

2-Doğum olayına ilişkin tescil işleminin yapılmasının akabinde kimlik kartı başvurusunun alınması,

(Kanuni süresi içinde yapılan doğum bildirimi ve 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu uyarınca ilgili kuruluş yetkililerince (barınma tedbiri kapsamında) yapılan bildirimler nedeniyle düzenlenen kimlik kartlarından değerli kâğıt bedeli alınmaz.)


İLK DEFA KİMLİK KARTI BAŞVURUSU

1- İlgili ödeme kanallarından kimlik kartı bedelinin ödenmesi

2-Nüfus cüzdanı, kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, geçici kimlik belgesi ve kurumların kendi mevzuatında kimlik yerine geçen bir kimlik belgesi,

3-Bir adet biyometrik fotoğraf,

(On beş yaşının tamamlamamış olan çocuklar için fotoğraf zorunluğu yoktur. Ancak başvuran tarafından talep edilmesi hâlinde her yaş grubundaki çocukların kimlik kartı fotoğraflı olarak düzenlenebilir.)


KİMLİK KARTININ ALINDIKTAN SONRA DEĞİŞTİRİLMESİ VE KAYBINDA YENİDEN KİMLİK KARTI BAŞVURUSU

1- İlgili ödeme kanallarından kimlik kartı bedelinin ödenmesi

2-Merkezi veri tabanındaki fotoğrafın son altı ay içerisinde yapılmış bir başvuruya ait olmaması halinde ilgiliden son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,

3- Biyometrik doğrulama yapılması,

(Biyometrik doğrulama da yapılamaması halinde öncelikle merkezi veri tabanında bulunan fotoğraf, imza ve kişi bilgileri üzerinden doğrulama yapılır. Doğrulama yapılamaması ve kişinin kimliğinde tereddüde düşülmesi halinde kimliğin tespiti için Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen usul ve esaslara göre işlem yapılır.)


TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI NEDENİYLE KİMLİK KARTI BAŞVURUSU

1-İlgili ödeme kanallarından kimlik kartı bedelinin ödenmesi

2-Bir adet biyometrik fotoğraf,

3-Kimliğini ispatlayan pasaport benzeri bir belge veya vatandaşlığı kazandığını gösterir resmi bir belge,

İLK KAYIT NEDENİYLE SÜRÜCÜ BELGESİ BAŞVURUSU

• Nüfus cüzdanı veya kimlik Kartı

• Sürücü sağlık raporu

• Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf

• Kan grubu kartı (Sağlık Raporunda yer almıyorsa)

• Sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedeli ile vakıf payının yatırılması

• Ücretler ile ilgili ayrıntılı bilgi “randevu.nvi.gov.tr” adresinden öğrenilebilmektedir.


YENİLEME/ SINIF EKLEME NEDENİYLE SÜRÜCÜ BELGESİ BAŞVURUSU

• Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı

• Eski sürücü belgesi

• Sürücü sağlık raporu

• Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf

• Kan grubu kartı (sağlık raporunda yer almıyorsa)

• Sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedeli ile vakıf payının yatırılması

• Ücretler ile ilgili ayrıntılı bilgi “randevu.nvi.gov.tr” adresinden öğrenilebilmektedir.


KAYIP NEDENİYLE SÜRÜCÜ BELGESİ BAŞVURUSU

• Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı

• Sürücü sağlık raporu

• Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf

• Kan grubu kartı (sağlık raporunda yer almıyorsa)

• Eski tip sürücü belgesi kaybı ya da yeni tip sürücü belgesi kaybı durumuna göre değerli kağıt bedeli ve vakıf payının yatırılması

• Ücretler ile ilgili ayrıntılı bilgi “randevu.nvi.gov.tr” adresinden öğrenilebilmektedir.

• Kayıp sürücü belgesi başvurusunda başvuru yapılan ilçe nüfus müdürlüğü, sürücü belgesinin ilk alındığı yer ilçe nüfus müdürlüğüne görüş sorar. Gelen cevaba istinaden başvuru alınır. Cevaplama süreci ise ilçe nüfus müdürlüğünün yoğunluk durumuna göre değişmektedir.


DIŞ ÜLKELERDEN ALINAN SÜRÜCÜ BELGESİNİ DEĞİŞTİRME (TEBDİL) BAŞVURUSU

• Yabancı sürücü belgesinin aslı ve renkli fotokopisi

• Yabancı sürücü belgesinin noter ve konsolosluk onaylı Türkçe tercümesi

• Sürücü sağlık raporu

• Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf

• Kan grubu kartı (sağlık raporunda yer almıyorsa)

• Öğrenim belgesi, yurtdışından alınmış ise noter tasdikli tercümesi

• Hangi tip sürücü belgesi alacak ise ilk defa sürücü belgesi almış gibi ücret ödenmektedir.

• Ücretler ile ilgili ayrıntılı bilgi “randevu.nvi.gov.tr” adresinden öğrenilebilmektedir.

UMUMA MAHSUS PASAPORT

• T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı veya geçici kimlik belgesi

• Son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf

• Yasal temsilcilerin başvuru merkezinde hazır bulunmamaları halinde; kısıtlı veya ergin olmayan kişiler için muvafakatname

• Öğrencilerin harçsız pasaport başvurularında; "Öğrenci Belgesi" (Başvuru esnasında sistemde öğrencilik durumunun doğrulanması halinde belge talep edilmeyecektir.)

• Başvuru öncesinde pasaport defter ve harç bedelinin ödenmesi (Ödeme bilgileri sistem üzerinden görüntülendiğinden başvuru esnasında ayrıca makbuz/dekont talep edilmemektedir.)

• Eski pasaport (Daha önceden alınmış ve iptali yapılmamış pasaportların başvuruda getirilmesi gerekmektedir.)

• Ücretler ile ilgili ayrıntılı bilgi “randevu.nvi.gov.tr” adresinden öğrenilebilmektedir.


HUSUSİ DAMGALI PASAPORT

• T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı veya geçici kimlik belgesi

• Son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf

• Çalışan kamu görevlileri ve ihracatçılar için hususi damgalı pasaport talep formu

• “Emeklilik veya çekilme nedenleri ile görevinden ayrılanlar için bir defaya mahsus kadro durumunu gösterir elektronik veya ıslak imzalı resmi yazı (Bu belgeyi kişiler son görev yaptıkları kurumlarından almaları gerekmektedir.)”

• Birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan belediye başkanları için; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığından alınan durumlarını gösterir resmi yazı

• Yasal temsilcilerin başvuru merkezinde hazır bulunmamaları halinde; kısıtlı veya ergin olmayan kişiler için muvafakatname

• Ebeveynlerinin hakkından dolayı hususi damgalı pasaport alacak çocuklar için; "Öğrenci Belgesi" (Sistemde öğrencilik durumunun doğrulanması halinde belge talep edilmeyecektir. Ayrıca ergin olmayan çocukların öğrenci olmamaları halinde 18 yaşına kadar hususi damgalı pasaport verilir.)

• Ebeveynlerinin hakkından dolayı hususi damgalı pasaport alacak engelli ergin çocuklar için "Sağlık Kurulu Raporu"

• Eski pasaport (Daha önceden alınmış ve iptali yapılmamış pasaportların başvuruda getirilmesi gerekmektedir.)

• Başvuru öncesinde pasaport defter bedelinin ödenmesi (Ödeme bilgileri sistem üzerinden görüntülendiğinden başvuru esnasında ayrıca makbuz/dekont talep edilmemektedir. Hususi damgalı pasaportlar harçtan muaftır.)

• Ücretler ile ilgili ayrıntılı bilgi “randevu.nvi.gov.tr” adresinden öğrenilebilmektedir.


HİZMET DAMGALI PASAPORT

• T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı veya geçici kimlik belgesi

• Son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf

• Hizmet damgalı pasaport talep formu

• Kamu görevlisi olmayanlar için talep formu ile birlikte görev onayı

• Ebeveynlerinin hakkından dolayı hizmet damgalı pasaport alacak çocuklar için; "Öğrenci Belgesi" (Sistemde öğrencilik durumunun doğrulanması halinde belge talep edilmeyecektir. Ayrıca ergin olmayan çocukların öğrenci olmamaları halinde 18 yaşına kadar hak sahibinin pasaport süresi dikkate alınarak hizmet damgalı pasaport verilir.)

• Ebeveynlerinin hakkından dolayı hizmet damgalı pasaport alacak engelli ergin çocuklar için "Sağlık Kurulu Raporu"

• Yasal temsilcilerin başvuru merkezinde hazır bulunmamaları halinde; kısıtlı veya ergin olmayan kişiler için muvafakatname

• Eski pasaport (Daha önceden alınmış ve iptali yapılmamış pasaportların başvuruda getirilmesi gerekmektedir.)

• Başvuru öncesinde pasaport defter bedelinin ödenmesi (Ödeme bilgileri sistem üzerinden görüntülendiğinden başvuru esnasında ayrıca makbuz/dekont talep edilmemektedir. Hizmet damgalı pasaportlar harçtan muaftır.)

• Ücretler ile ilgili ayrıntılı bilgi “randevu.nvi.gov.tr” adresinden öğrenilebilmektedir.

Elektrik, su, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, sabit telefon, internet (adrese tesis edilen) vb. belge getirilmesi gerekmektedir.