Başvuru İçin Gerekli Evraklar

KİMLİK KARTI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

DOĞUM NEDENİYLE KİMLİK KARTI BAŞVURUSU

• Doğum bildirimi ile birlikte kimlik kartı başvurusu alınır.

• Kanuni süresi içinde (Yurt içinde 30 gün, yurt dışında 60 gün) veya 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu uyarınca Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu yetkililerince yapılan doğum bildirimleri sonucu düzenlenen kimlik kartlarından değerli kâğıt bedeli alınmaz. Aksi halde, 22,5 TL değerli kağıt bedelinin yatırılması gerekmektedir.


DEĞİŞTİRME NEDENİYLE KİMLİK KARTI BAŞVURUSU

• Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı

• Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf

• 22,5 TL değerli kağıt bedelinin yatırılması

• On beş yaşını tamamlamamış çocukların; veli, vasi veya vekâletname ibraz edenler ile Kanunun 17 nci maddesindeki beyanla yükümlü kişilerin kimlik kartı başvurusu alınır, çocuğun nüfus müdürlüğüne gelme zorunluluğu bulunmamaktadır.

• On beş yaşını tamamlayanların fotoğraflı bir kimlik belgesi sunamaması halinde anne, baba, eş, varsa ergin kardeş veya ergin çocuklarının veya vasinin beyanı alınır.


KAYIP NEDENİYLE KİMLİK KARTI BAŞVURUSU

• Uluslararası aile cüzdanı

• Pasaport

• Sürücü belgesi

• Memur cüzdanı

• Avukat kimlik kartı

• Askeri kimlik kartı

• Basın kartı

• Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf

• Nüfus cüzdanının kaybı durumunda 22,5 TL, kimlik kartının kaybı durumunda 45 TL değerli kağıt bedelinin yatırılması


TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI NEDENİYLE KİMLİK KARTI BAŞVURUSU

• Türk vatandaşlığının kazanıldığına dair duyuru belgesi

• Duyuru belgesinin yanında pasaport veya ikamet izin belgesinin de bulundurulması faydalı olacaktır.

• Başvurudan önce mutlaka yerleşim yeri adres kaydı yapılmış olmalıdır.

• Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf

• 22,5 TL değerli kağıt bedelinin yatırılması

SÜRÜCÜ BELGESİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

İLK KAYIT NEDENİYLE SÜRÜCÜ BELGESİ BAŞVURUSU

• Nüfus cüzdanı veya kimlik Kartı

• Sürücü sağlık raporu

• Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf

• Kan grubu kartı (Sağlık Raporunda yer almıyorsa)

• Sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedeli ile vakıf payının yatırılması

• Ücretler ile ilgili ayrıntılı bilgi “randevu.nvi.gov.tr” adresinden öğrenilebilmektedir.


YENİLEME/ SINIF EKLEME NEDENİYLE SÜRÜCÜ BELGESİ BAŞVURUSU

• Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı

• Eski sürücü belgesi

• Sürücü sağlık raporu

• Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf

• Kan grubu kartı (sağlık raporunda yer almıyorsa)

• 13 TL değerli kağıt bedeli ve 2 TL vakıf payının yatırılması

• Ücretler ile ilgili ayrıntılı bilgi “randevu.nvi.gov.tr” adresinden öğrenilebilmektedir.


KAYIP NEDENİYLE SÜRÜCÜ BELGESİ BAŞVURUSU

• Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı

• Sürücü sağlık raporu

• Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf

• Kan grubu kartı (sağlık raporunda yer almıyorsa)

• Eski tip sürücü belgesi kaybında 13 TL değerli kağıt bedeli ve 2 TL vakıf payının yatırılması, yeni tip sürücü belgesi kaybında ise 166 TL değerli kağıt bedeli ve 30 TL vakıf payının yatırılması

• Ücretler ile ilgili ayrıntılı bilgi “randevu.nvi.gov.tr” adresinden öğrenilebilmektedir.

• Kayıp sürücü belgesi başvurusunda başvuru yapılan ilçe nüfus müdürlüğü, sürücü belgesinin ilk alındığı yer ilçe nüfus müdürlüğüne görüş sorar. Gelen cevaba istinaden başvuru alınır. Cevaplama süreci ise ilçe nüfus müdürlüğünün yoğunluk durumuna göre değişmektedir.


DIŞ ÜLKELERDEN ALINAN SÜRÜCÜ BELGESİNİ DEĞİŞTİRME (TEBDİL) BAŞVURUSU

• Yabancı sürücü belgesinin aslı ve renkli fotokopisi

• Yabancı sürücü belgesinin noter ve konsolosluk onaylı Türkçe tercümesi

• Sürücü sağlık raporu

• Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf

• Kan grubu kartı (sağlık raporunda yer almıyorsa)

• Öğrenim belgesi, yurtdışından alınmış ise noter tasdikli tercümesi

• Hangi tip sürücü belgesi alacak ise ilk defa sürücü belgesi almış gibi ücret ödenmektedir.

• Ücretler ile ilgili ayrıntılı bilgi “randevu.nvi.gov.tr” adresinden öğrenilebilmektedir.

PASAPORT BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

UMUMA MAHSUS PASAPORT

• T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı veya geçici kimlik belgesi

• Son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf

• Yasal temsilcilerin başvuru merkezinde hazır bulunmamaları halinde; kısıtlı veya ergin olmayan kişiler için muvafakatname

• Öğrencilerin harçsız pasaport başvurularında; "Öğrenci Belgesi" (Başvuru esnasında sistemde öğrencilik durumunun doğrulanması halinde belge talep edilmeyecektir.)

• Başvuru öncesinde pasaport defter ve harç bedelinin ödenmesi (Ödeme bilgileri sistem üzerinden görüntülendiğinden başvuru esnasında ayrıca makbuz/dekont talep edilmemektedir.)

• Eski pasaport (Daha önceden alınmış ve iptali yapılmamış pasaportların başvuruda getirilmesi gerekmektedir.)

• Ücretler ile ilgili ayrıntılı bilgi “randevu.nvi.gov.tr” adresinden öğrenilebilmektedir.


HUSUSİ DAMGALI PASAPORT

• T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı veya geçici kimlik belgesi

• Son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf

• Çalışan kamu görevlileri ve ihracatçılar için hususi damgalı pasaport talep formu

• “Emeklilik veya çekilme nedenleri ile görevinden ayrılanlar için bir defaya mahsus kadro durumunu gösterir elektronik veya ıslak imzalı resmi yazı (Bu belgeyi kişiler son görev yaptıkları kurumlarından almaları gerekmektedir.)”

• Birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan belediye başkanları için; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığından alınan durumlarını gösterir resmi yazı

• Yasal temsilcilerin başvuru merkezinde hazır bulunmamaları halinde; kısıtlı veya ergin olmayan kişiler için muvafakatname

• Ebeveynlerinin hakkından dolayı hususi damgalı pasaport alacak çocuklar için; "Öğrenci Belgesi" (Sistemde öğrencilik durumunun doğrulanması halinde belge talep edilmeyecektir. Ayrıca ergin olmayan çocukların öğrenci olmamaları halinde 18 yaşına kadar hususi damgalı pasaport verilir.)

• Ebeveynlerinin hakkından dolayı hususi damgalı pasaport alacak engelli ergin çocuklar için "Sağlık Kurulu Raporu"

• Eski pasaport (Daha önceden alınmış ve iptali yapılmamış pasaportların başvuruda getirilmesi gerekmektedir.)

• Başvuru öncesinde pasaport defter bedelinin ödenmesi (Ödeme bilgileri sistem üzerinden görüntülendiğinden başvuru esnasında ayrıca makbuz/dekont talep edilmemektedir. Hususi damgalı pasaportlar harçtan muaftır.)

• Ücretler ile ilgili ayrıntılı bilgi “randevu.nvi.gov.tr” adresinden öğrenilebilmektedir.


HİZMET DAMGALI PASAPORT

• T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı veya geçici kimlik belgesi

• Son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf

• Hizmet damgalı pasaport talep formu

• Kamu görevlisi olmayanlar için talep formu ile birlikte görev onayı

• Ebeveynlerinin hakkından dolayı hizmet damgalı pasaport alacak çocuklar için; "Öğrenci Belgesi" (Sistemde öğrencilik durumunun doğrulanması halinde belge talep edilmeyecektir. Ayrıca ergin olmayan çocukların öğrenci olmamaları halinde 18 yaşına kadar hak sahibinin pasaport süresi dikkate alınarak hizmet damgalı pasaport verilir.)

• Ebeveynlerinin hakkından dolayı hizmet damgalı pasaport alacak engelli ergin çocuklar için "Sağlık Kurulu Raporu"

• Yasal temsilcilerin başvuru merkezinde hazır bulunmamaları halinde; kısıtlı veya ergin olmayan kişiler için muvafakatname

• Eski pasaport (Daha önceden alınmış ve iptali yapılmamış pasaportların başvuruda getirilmesi gerekmektedir.)

• Başvuru öncesinde pasaport defter bedelinin ödenmesi (Ödeme bilgileri sistem üzerinden görüntülendiğinden başvuru esnasında ayrıca makbuz/dekont talep edilmemektedir. Hizmet damgalı pasaportlar harçtan muaftır.)

• Ücretler ile ilgili ayrıntılı bilgi “randevu.nvi.gov.tr” adresinden öğrenilebilmektedir.