Kalite Politikamız

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Devletin asli unsuru olan vatandaşa dair kayıtları sağlam ve sağlıklı bir şekilde tutmak ve bu kayıtlardan süratle lüzumlu ve faydalı bilgiyi üretip vatandaşın ve kamunun hizmetine güvenilir bir şekilde sunmaktır.Bu hizmetin takdiminde temel ilkemiz, hizmet kalitesini sürekli iyileştirerek devamlılığı sağlamak ve vatandaş memnuniyetini azamileştirilmesidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı nedir?

Kişinin Türk vatandaşı olduğunu ve aile kütüğüne kayıtlı bulunduğunu gösteren, elektronik sistemler aracılığı ile kimlik tespit ve kimlik doğrulama işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla kişiye özgü veriler ile biyometrik fotoğraftan oluşan, vize muafiyeti olup anlaşma yapılan ülkelere gerçekleştirilecek seyahatlerde seyahat belgesi olarak da kullanılan kimlik kartıdır.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı randevusu nasıl alınır?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü https://randevu.nvi.gov.tr/ web portalı üzerinden ya da Çağrı Merkezinden (Alo 199) alınır.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurusu nereye yapılır?

Randevulu veya randevusuz olarak yurt içinde nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılır.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurusu yapmak için gerekli belgeler nelerdir?

Nüfus cüzdanı/kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi veya kurumların kendi mevzuatlarında kimlik yerine geçen belge ve bir adet biyometrik fotoğraf ile yapılır.

Kimlik kartı müracaatında muhtar tarafından düzenlenen talep belgesi istenecek midir?

Kimlik kartı müracaatlarında, yerleşim yeri ya da diğer adres muhtarlığı veya kurum yetkilisi tarafından düzenlenen ve onaylanan talep belgesi istenmemektedir.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartında kullanılacak fotoğraf nasıl olmalıdır?

Kimlik kartında kullanılacak fotoğrafın kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içinde çekilmiş, 50 mm x 60 mm boyutlarında ve Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) tarafından belirlenen standartlara uygun olarak biyometrik olması gereklidir. Kimlik kartı başvurusunda kişinin ibraz ettiği fotoğraf taranarak sisteme kaydedildikten sonra başvuru sahibine iade edilir. Fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan ve biyometrik olmayan fotoğraflar kabul edilmez.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı müracaatı için kaç yaşından itibaren biyometrik fotoğraf gereklidir?

On beş yaşını tamamlamış olanlar için kimlik kartında kullanılmak üzere biyometrik fotoğraf gereklidir. On beş yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartlarında fotoğraf yer almaz. Ancak başvuran tarafından talep edilmesi veya kimlik kartının seyahat belgesi olarak kullanılacağının beyan edilmesi hâlinde her yaş grubundaki çocukların kimlik kartı fotoğraflı olarak düzenlenir.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı müracaatı için kaç yaşından itibaren biyometrik veri ve imza alınır?

Kimlik kartı almak için müracaat eden on beş yaşını tamamlayan Türk vatandaşlarının her başvuruda biyometrik verisi alınır. Kimlik kartı talebinde biyometrik verisi ve imzası alınacak kişinin şahsen başvurusu esastır.

On beş yaşından küçüklerin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı başvurusu kimler tarafından yapılır? Kimlik kartı kimlere teslim edilir?

On beş yaşını tamamlamamış çocukların; veli, vasi veya vekâletname ibraz edenler ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 17 nci maddesindeki beyanla yükümlü kişilerin kimlik kartı başvurusu alınır. Biyometrik verisi alınmayacak çocukların kimlik kartları; ana, baba ya da vasileri, bunların bulunmaması hâlinde büyük ana, büyük baba veya ergin kardeşleri ya da çocukları yanlarında bulunduranlar veya vekâletname ibraz eden kişiler tarafından teslim alınır. Evlilik birliğinin mahkeme kararı ile son bulması hâlinde çocukların kimlik kartı veli, vasi veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 17 nci maddesinde bildirimle yükümlü kılınan kişilere teslim edilir. İlgilinin başvuru sırasında kimlik kartını kendisi dışında alacak kişiyi yazılı izni ile belirlemesi hâlinde kimlik kartı belirlenen kişiye teslim edilir. Bu durumda talepte bulunan kişi ile kimlik kartını teslim alacak kişi arasında soybağı bulunması şartı aranmaz.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurumun hangi aşamada olduğunu nasıl öğrenebilirim?

Alo 199 Çağrı Merkezinden veya Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü https://randevu.nvi.gov.tr/ web portalı ya da e-Devlet uygulaması üzerinden öğrenebilir, takip edebilirsiniz.

Yeni doğan çocuğuma nasıl Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı alabilirim?

Doğum olayına ilişkin tescil işleminin yapılmasının akabinde kimlik kartı başvurusu da alınır ve kimlik kartı, başvuru esnasında beyan edilen adreste ilgilisine teslim edilir.

Türk vatandaşlığının kazanılması halinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurusu nasıl yapılır?

Herhangi bir yolla Türk vatandaşlığının kazanılması hâlinde, kimlik kartı doğum nedeniyle düzenlenir. Türk vatandaşlığının kazanılması nedeniyle kimlik kartı düzenlenmesinde kişinin bir adet biyometrik fotoğrafı ve kimliğini ispatlayan pasaport benzeri bir belge ya da vatandaşlık başvuru makamlarından alınacak duyuru belgesi istenir.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı üzerinde bulunan elektronik yongada (çipte) hangi bilgiler bulunur?

T.C. Kimlik Numarası, Adı, Soyadı, Anne Adı, Baba Adı, Doğum Yeri ve Tarihi, Cinsiyeti, Medeni Hali, Kan Grubu, Dini, Veriliş Tarihi, Kart Seri Numarası, Belgenin Geçerlilik Tarihi ile kişiye özgü biyometrik veriler kart üzerinde bulunan yonga içinde yer almaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının geçerlilik süresi nedir?

Kimlik kartının geçerlilik süresi on yıl olup, sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren başvuru üzerine yenilenir. Geçerlilik tarihi kart üzerinde yer almaktadır.

İlk defa kimlik kartı başvurusunda nüfus cüzdanında fotoğraf bulunmayan ya da nüfus cüzdanını kaybedenler Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını nasıl alabilir?

Nüfus cüzdanını kaybeden ya da fotoğrafsız nüfus cüzdanı ile kimlik kartı başvurusu yapılan on beş yaşını tamamlamamış çocukların; veli, vasi veya vekâletname ibraz edenler ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 17 nci maddesindeki beyanla yükümlü kişilerin kimlik kartı başvurusu alınır. On beş yaşını tamamlamış olanların ise; sürücü belgesi, pasaport, uluslararası aile cüzdanı gibi başka bir fotoğraflı kimlik belgesi ibraz edememeleri durumunda anne, baba, eş, ergin kardeş veya ergin çocukların veya vasinin beyanı alınmaktadır. Kişilerin bu yöndeki beyanı Kimlik Kartı Talep Belgesinde "Başvuran Kişinin İmzası" alanında kayıt altına alınmaktadır. Beyanda bulunacak kişilerin bulunmaması, sistem üzerinden yapılan kontrollerde bir kanaate ulaşılamaması, tereddüt oluşması veya kişinin kaydının uzun süredir işlem görmemiş olması, kimlik kartı talebinde bulunan kişi ile nüfus kütüklerinde kayıtlı kişinin aynı kişi olup olmadığı hususunda tereddüte düşülmesi hâlinde, kimlik tespitinde tanıklık yapacakların yerleşim yerinin bulunduğu yer mülkî idare amirinin emri ile kolluk kuvvetlerince yapılacak soruşturmanın olumlu sonuçlanması halinde kimlik kartı başvurusu alınmaktadır. Soruşturmanın olumlu sonuçlanmaması ya da elde edilen bilgi ve bulguların yeterli görülmemesi, kişinin iddia ettiği kaydın sahibi olduğu hususunda tereddüte düşülmesi hâlinde; varsa anne veya babasından, anne veya babasının ölmüş olması hâlinde ise varsa kardeşlerinden, tıbbi rapora dayalı Türk mahkemelerinden alınmış anne-babası/kardeşleri olduğuna dair tespit kararı ibraz edilmedikçe kimlik kartı başvurusu alınmaz. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında koruma altındakiler ile cezaevi, bakımevi, huzurevi gibi kurumlar bünyesinde bulunan on beş yaşını tamamlamış kişilerin sistemde kayıtlı kişi olup olmadığı konusunda tereddüde düşülmesi halinde ilgili kurumlar tarafından düzenlenecek fotoğraflı resmi belge ile başvuruları alınır.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının alındıktan sonra kaybolması veya değiştirilmek istenmesi durumunda nasıl bir işlem yapılır?

Sistemdeki fotoğraf altı ay öncesine ait değil ise ilgiliden son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf istenir ve biyometrik doğrulaması yapılarak kimlik kartı başvurusu alınır. Kayıp ve değiştirme nedeniyle kimlik kartı başvurularında kişinin biyometrik doğrulaması yapılmadan kimlik kartı düzenlenmez. Kayıp nedeniyle kimlik kartı taleplerinde, kişinin kimliğinde tereddüte düşülmesi veya kimlik kartı başvurusunda biyometrik verilerinin Biyometrik Veri Tabanında bulunmaması durumunda; anne, baba, eş, ergin kardeş veya ergin çocukların veya vasinin beyanı alınmaktadır. Kişilerin bu yöndeki beyanı Kimlik Kartı Talep Belgesinde "Başvuran Kişinin İmzası" alanında kayıt altına alınmaktadır. Beyanda bulunacak kişilerin bulunmaması durumunda, kimlik tespiti yapılacak kişinin yerleşim yerinin bulunduğu yer mülki idare amirinin emri ile kolluk kuvvetlerince yapılacak soruşturmanın olumlu sonuçlanması halinde kimlik kartı başvurusu alınmaktadır. Bu yönde yapılacak soruşturmaların olumlu sonuçlanmaması ya da elde edilen bilgi ve bulguların yeterli görülmemesi, kişinin iddia ettiği kaydın sahibi olduğu hususunda tereddüde düşülmesi halinde; varsa anne veya babasından, anne ve babasının ölmüş olası halinde ise varsa kardeşlerinden, tıbbi rapora dayalı Türk mahkemelerinden alınmış anne/babası/kardeşleri olduğuna dair tespit kararı ibraz edilmedikçe kimlik kartı başvurusu alınmamaktadır.

PIN şifresi unutulduğunda veya değiştirilmek istendiğinde ne yapılmalıdır?

Nüfus müdürlüklerinde bulunan KİOSKLAR'dan PIN şifresi yenilenebilir. PIN şifresini yenilemek için kimlik kartının kişinin yanında bulunması gereklidir. PIN şifresini yenilemek için Biyometrik Doğrulama, PUK numarası girme metodlarından birisi kullanılabilir. KİOSK'larda şifre yenilenirken görevliler dışında hiç kimseden yardım istememeli ve şifre görevli kişiler de dahil olmak üzere hiç kimseyle paylaşılmamalıdır.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartımı kullanırken nelere dikkat etmeliyim?

Kimlik kartı sahibi; kimlik kartını teslim aldığında kontrol etmek ve kimlik kartında kimlik bilgilerine ilişkin maddi hata bulunması hâlinde kartı iade etmekle, kimlik kartını usulüne uygun kullanmak ve muhafaza etmekle, kimlik kartının kaybı hâlinde ise durumu çağrı merkezi veya nüfus müdürlüğüne; yurt dışında ise dış temsilciliklerden birisine bildirmekle yükümlüdür.

On beş yaşından büyüklerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kime teslim edilir?

On beş yaşını tamamlayanların şahsen başvuruları alınarak kimlik kartları kendisine ya da kendisi dışında belirlediği kişiye teslim edilir.

Evlilik birliğinin mahkeme kararı ile son bulması hâlinde çocukların Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kime teslim edilir?

Veli, vasi veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 17 nci maddesinde bildirimle yükümlü kılınan kişilere teslim edilir.

Koruma altında olan çocukların Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kime teslim edilir?

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "2828 sayılı Kanunun yetkili kıldığı kuruluş yetkilileri, yetiştirme yurtları, bakım evleri ve benzeri yerlerin sorumluları ile kişiler; yanlarında çalıştırdıkları veya barındırdıkları çocuk veya erginlerin kimlik kartlarını kontrol etmek, aile kütüklerine kayıtlı olmayanların tescillerini sağlamak için nüfus müdürlüklerine beyanda bulunmak ve gerekli işlemleri yaptırmakla görevlidirler" hükmü doğrultusunda kurum görevlilerine teslim edilir.

Yatalak ve ağır hasta olanlar nasıl Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı alır?

Yurt içinde nüfus müdürlüklerine gelemeyecekleri bildirilen kişilerin (yatalak, ağır hasta) kimlik kartı başvuruları, iş hacmi ve personel durumu göz önüne alınarak mülki idari amirin onayıyla Gezici Kayıt Terminali kullanılarak alınabilir.

Kısıtlı erginlerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kime teslim edilir?

Ayırt etme gücüne sahip on beş yaşını tamamlamış ancak 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 407 nci maddesinde belirtilen bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkûm olan kısıtlı erginlerin kimlik kartı başvurularında fotoğrafları, biyometrik verileri ve imzaları vasi nezaretinde alınmakla birlikte kimlik kartları vasilerine teslim edilir. Anılan Kanunun 406 ncı maddesinde belirtilen savurganlık alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşam tarzı, kötü yönetim üzerine kısıtlananların fotoğrafları, biyometrik verileri ve imzaları; veli, vasi veya kayyım nezaretinde alınarak kimlik kartı veli, vasi veya kayyıma teslim edilir. Aynı Kanunun 408 inci maddesi uyarınca isteği üzerine yaşlılığı, engelliliği, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle işlerini gerektiği gibi yönetemediğini ispat ederek kısıtlanan erginlerin biyometrik verileri ve imzaları kontrol edilerek veli, vasi veya kayyum nezaretinde alınır, alınamaması halinde durum kayıt altına alınır.

Vekalet ile başkasının kimlik kartı başvurusunu yapabilir miyim?

On beş yaşını tamamlamamış çocukların; veli, vasi veya vekâletname ibraz edenler ile (5490 sayılı) Kanunun 17 nci maddesindeki beyanla yükümlü kişilerin kimlik kartı başvurusu alınır. Ancak, on beş yaşını tamamlamış imzası ve biyometrik verisi alınacak kişilerin şahsen başvurusu esastır. On beş yaşını tamamlamış kısıtlı ya da engellilerin kimlik kartı başvuruları; veli, vasi veya kayyum nezaretinde alınmaktadır.

Akıl hastalığı olanların Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kime teslim edilir?

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 405 inci maddesinde belirtilen, akıl hastalığı veya akıl zayıflığı nedeniyle kısıtlananlardan imza ve biyometrik veri alınmaz, alınmama nedeni kayıt altına alınır. Kimlik kartı başvurusu vasi nezaretinde alınarak, kimlik kartı vasiye teslim edilir.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına kan grubumu yazdırmak için ne yapmam gerekiyor?

Kimlik kartlarında yer alan kan grubu alanı için sürücü belgesi veya nüfus cüzdanı ya da sağlık kuruluşlarından alınan kan grubunu gösterir belge ibraz edilir, daha sonraki başvurularda ise belge istenmez.

Geçerlilik süresi dolmadan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı yenilenebilir mi?

Geçerlilik süresi dolmadan yeni kimlik kartı düzenlenmesi kart veya yonga üzerinde yer alan kimlik bilgilerinden herhangi birinin değişmesi, kart üzerinde tahrifat, kırılma, elektronik bilgi okumayı engelleyen bir durum olması, kimlik kartı ile elektronik olarak kimlik doğrulama yapılamaması, kimlik kartının kaybedilmesi veya periyodik güvenlik değerlendirmeleri sonucunda kimlik kartının kullanılmasına engel teşkil edecek bir zaafiyetin tespit edilmesi gibi haklı bir nedenle yapılabilir.

Yakınlarımın Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını teslim alabilir miyim?

Başvuru yapanın başvuru sırasında kimlik kartını kendisi dışında alacak kişiyi belirlemesi hâlinde kimlik kartı belirlenen kişiye teslim edilir.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartımı kaybettiğimde ne yapmalıyım?

Alo 199 numaralı çağrı merkezi aranarak kartın iptali sağlanmalı ve en kısa sürede nüfus müdürlüğüne şahsen başvuruda bulunarak yeni kimlik kartı müracaatında bulunulması gerekir.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartım bana nasıl ulaştırılacak?

Başvurular alındıktan sonra değerlendirilir ve herhangi bir sorun bulunmaması durumunda kimlik kartı hazırlanarak, başvuru esnasında belirtilen adres ve kişiye PTT güvenli taşıma hizmetiyle teslim edilir. İlgilinin başvuru sırasında kimlik kartını kendisi dışında alacak kişiyi yazılı izni ile belirlemesi hâlinde kimlik kartı belirlenen kişiye teslim edilir. Bu durumda talepte bulunan kişi ile kimlik kartını teslim alacak kişi arasında soybağı bulunması şartı aranmaz. Yurt dışında ise dış temsilciliklere gönderilmek üzere Dışişleri Bakanlığına teslim edilir.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, seyahat belgesi olarak kullanılır mı?

T.C. kimlik kartı; vize muafiyeti olup anlaşma yapılan ülkelere gerçekleştirilecek seyahatlerde seyahat belgesi olarak kullanılabilmektedir. Vize muafiyeti olmayan ülkeler için geçerli bir pasaport hamili olunması gerekmektedir.

Geçici Kimlik Belgesi nedir, nerelerde kullanılır?

Geçici kimlik belgesi, kimlik kartı başvurusunda yeni kart teslim alınıncaya kadar kimliği ispata yarayacak belgedir. Bu belge ile işlem yapılmadan önce belgenin geçerliliği Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden kontrol edildiğinden seyahat belgesi amacıyla kullanılması dışında tüm kurum ve kuruluşlarda kimlik kartı yerine geçmektedir.

Geçici Kimlik Belgesi, seyahat belgesi olarak kullanılabilir mi?

Vize muafiyeti olup kimlik kartı ile seyahat edilebilen ülkelerle yapılan anlaşmalarda geçici kimlik belgesi ile ilgili bir hüküm bulunmadığından Geçici Kimlik Belgesi, Seyahat Belgesi olarak kullanılmamaktadır.

Yurt içinde başvurusu yapılan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı yurt dışı adresine teslim edilir mi?

Yurt içinde yapılan başvuru sonucu düzenlenen kimlik kartları sadece yurt içindeki adreslere teslim edilir, yurt dışına gönderilmez.

Hangi durumlarda biyometrik veri alınmaz?

Kimlik kartı almak için müracaat eden on beş yaşını tamamlayan Türk vatandaşlarının her başvuruda biyometrik verisi alınır. Biyometrik veri alınmasına engel teşkil edecek fiziki durumun belgelendirilmesi ya da bu amaçla nüfus müdürlüğünde oluşturulacak komisyon tarafından bu hususun tutanakla tespiti hâlinde biyometrik veri alınma işlemi yapılmaz. Bu durum talep belgesinde belirtilerek sisteme kaydedilir. Akıl sağlığı veya nörolojik rahatsızlıklar nedeniyle, içinde bulunduğu durumun hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan ya da davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan on beş yaşını tamamlamış çocuklar ile büyüklerin veli, vasi veya kayyumun ibraz edeceği rapor ile fotoğraf dışındaki biyometrik verileri alınmaz. Bu durum talep belgesinde belirtilir.

Beyan edilen adrese teslim edilemeyen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına ne olur?

Yurt içinde kişinin başvuru sırasında beyan ettiği adrese teslim edilemeyen kartlar başvuru sırasında belirttiği nüfus müdürlüğüne gönderilir. Belirlenen süre içinde teslim alınmayan kimlik kartları belirtilen usul ve esaslara göre imha edilir. Nüfus Müdürlüklerindeki bekleme süresini tamamlayarak imha edilmiş kimlik kartı sahiplerinin yeniden kimlik kartı başvurusu yapması gerekmektedir.

Başkasına ait bir Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı buldum, ne yapmalıyım?

Kurumlarda unutulan veya kişiler tarafından bulunan kimlik kartları bulunduğu yer nüfus müdürlüğüne ya da dış temsilciliğe gönderilir. Nüfus müdürlükleri veya dış temsilcilikler, yeni bir kimlik kartı alınmamış ya da yeni kimlik kartı başvurusunda bulunulmamış ise kimlik doğrulaması yapmak suretiyle kimlik kartının ilgilisine teslim edilmesini sağlar. Kimlik kartı sahibi tarafından yeni bir kimlik kartı alınması hâlinde ise belirtilen usul ve esaslara göre imha işlemi yapılır.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurusunu herhangi bir nüfus müdürlüğünden yapabilir miyim?

En yakın nüfus müdürlüğünden gerekli belgeler ile birlikte kimlik kartı başvurusu yapabilirsiniz.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına özür oranımı nasıl yazdırabilirim?

Danıştay 10. Dairesinin 05.02.2008 tarihli, 2005/8667 Esas ve 2008/401 sayılı kararı ile özür oranı bilgisinin nüfus cüzdanlarında/kimlik kartlarında yer alması uygulamasına son verilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartımın arka yüzünde yer alan ve Seyahat Belgesi olarak kullanılan bilgilerde adım ve soyadımdaki Türkçe yazılan harfler farklı yazılmış, neden? Bu bir yazım veya baskı hatası mıdır?

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, vize muafiyeti olup anlaşma yapılan ülkelerde geçerli olmak üzere seyahat belgesi olarak da kullanıldığından, kartın arka yüzünde yer alan bilgiler Uluslararası ICAO DOC 9303 standartlarına göre basılmıştır. Bu standarda göre Türkçe yazılan 'Ö' harfi 'OE' veya O olarak örneğin; Ömer (OEMER olarak ya da OMER olarak) 'Ü' harfi 'UE' ya da 'UXX' ya da 'U' olarak örneğin; Ünal (UENAL ya da UXXNAL ya da UNAL olarak) basılmaktadır. Kimlik kartının arka yüzünde yer alan bu bilgiler hatalı basım ya da yanlışlıktan kaynaklanmamakta olup, Uluslararası ICOA DOC 9303 standartlarına göre sistem tarafından otomatik olarak kodlanmaktadır.

Nüfus cüzdanlarının Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları ile değiştirilmesi ile ilgili zorunlu bir tarih var mı?

Nüfus cüzdanları; kimlik kartı başvurusu yapılıncaya geçerli olup, nüfus cüzdanlarının kimlik kartı ile değiştirilmesi ile ilgili belirlenmiş son tarih bulunmamaktadır.

Kimlik kartı bedeli kaç TL'dir?

Değerli kağıt bedelleri her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenmekte olup, 2020 yılı için; kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle ve değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 25,00 TL., kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 50,00 TL. değerli kağıt bedeli alınmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı bedeli nereye ödenmektedir?

Kimlik kartı bedeli; vergi dairesi müdürlüklerince, Gelir İdaresi Başkanlığına ait https://ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden ya da anlaşmalı bankalar ve PTT Şubeleri aracılığıyla tahsil edilmektedir.

Hangi durumlarda Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı bedeli alınmaz?

Kanuni süresi içinde veya 2828 sayılı Kanun uyarınca Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu yetkililerince yapılan doğum bildirimleri sonucu düzenlenen kimlik kartlarından değerli kâğıt bedeli alınmaz. Hatalı üretim, yazım ve yonga arızası tespit edilen kimlik kartları bedel alınmadan yenilenir.

Sürücü Belgesi Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler Nelerdir?

 • •Kimlik Belgesi
 • •Sürücü Sertifikası (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)
 • •Öğrenim Belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi
 • •Sürücü Sağlık Raporu
 • •Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı
 • •1 adet biyometrik fotoğraf
 • •Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan
 • •Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

Sürücü Belgesine Yeni Bir Sınıf Ekleme İşlemlerinde İstenilen Belgeler Nelerdir?

 • •Kimlik Belgesi
 • •Sürücü Sertifikası (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)
 • •Öğrenim Belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi
 • •Kayıp/Çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi
 • •Sürücü Sağlık Raporu
 • •Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı
 • •1 adet biyometrik fotoğraf
 • •Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan
 • •Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

Sürücü Belgesinin Kayıp/Çalıntı, Yıpranma, Kimlik Bilgilerinde Değişiklik vb. Nedenlerle Yenilenmesi İşleminde İstenilen Belgeler Nelerdir?

 • •Kimlik Belgesi
 • •Kayıp/Çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi
 • •Sürücü Sağlık Raporu
 • •Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı
 • •1 adet biyometrik fotoğraf
 • •Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan
 • •Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

Dış Ülkelerden Alınan Sürücü Belgesi Değiştirme İşlemlerinde İstenilen Belgeler Nelerdir?

 • •Yabancı sürücü belgesinin aslı ve renkli fotokopisi
 • •Noter veya konsolosluk onaylı Türkçe tercümesi
 • •Kimlik Belgesi
 • •Sürücü Sağlık Raporu
 • •Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı
 • •1 adet biyometrik fotoğraf
 • •Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan
 • •Öğrenim Belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi
 • •Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

Sürücü Belgesi Randevusu Nasıl Alınır?

  Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo 199 Çağrı merkezinden ya da www.nvi.gov.tr web portalı üzerindeki sürücü belgesi Randevu Sisteminden randevu alınarak yapılmaktadır.

  Sürücü Belgesi Başvurusu Nereye Yapılır?

   Sürücü belgesi başvurusu, Genel Müdürlük web portalı üzerinden ya da Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu alınarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine yapılır.

   Neden Yeni Tip Sürücü Belgesi Almalıyım?

    31.12.2022 tarihinde eski tip sürücü belgesi geçerlilik süresi sona ereceğinden yeni tip sürücü belgesi alınması gerekmektedir.

    Yeni Tip Sürücü Belgesinin Özellikleri Nelerdir?

     Polikarbon üzerine lazer baskılı olup, yeni tip sürücü belgesi polikarbon yapısı nedeni ile eski tip sürücü belgelerine göre daha dayanıklı ve uzun ömürlüdür.

     Eski Tip Sürücü Belgesini Ne Zamana Kadar Değiştirmeliyim?

     31.12.2022 tarihine kadar değiştirmeniz gerekmektedir.

     Eski Tip Sürücü Belgesi İle Yeni Tip Sürücü Belgesi Arasındaki Fark Nedir?

     Eski tip sürücü belgeleri süresiz iken, yeni tip sürücü belgeleri sürelidir ve yenileme esnasında sağlık raporu ibraz edilmesi zorunludur.

     Sürücü Belgesinin Süresini Uzatabilir miyim?

     Sürücü belgelerinde yeni bir sağlık raporu ibrazı ile sağlık raporunun tarihi esas alınarak süre uzatılabilir

     Sürücü Belgesinin Kişisel Güvenliği Nasıl Sağlanıyor?

     Sürücü belgesi başvurularınızda alınan kişisel bilgileriniz güvenli elektronik ortamda saklanmaktadır.

     Sürücü Belgesinde Bulunan Bilgilerime Benim Bilgim Dışında Erişilebilir mi?

     Sürücü belgesine ait bilgiler yalnızca NVİGM MERNİS veri ambarında saklanmaktadır. Üçüncü kişiler tarafından ulaşılma imkânı bulunmamaktadır.

     Yeni Tip Sürücü Belgesi ile Yurtdışında Araç Kullanabilecek miyim?

     Yeni tip sürücü belgeleri ile Türk vatandaşları 6 ay süreyle Konvensiyona üye ülkeler dahilinde araç kullanabileceklerdir.

     Yeni Tip Sürücü Belgesinin Güvenlik Avantajları Nelerdir?

     Yeni tip sürücü belgesinin içerdiği ek güvenlik katmanları ve polikarbon yapısı ile daha güvenlikli ve dayanıklıdır.

     Kişisel Bilgilerimde Değişiklik Olduğunda Sürücü Belgemi Değiştirmeli miyim?

     Ad, soyadı gibi kişisel bilgiler de değişiklik olması halinde değerli kâğıt ve vakıf payı bedelleri yatırılarak sürücü belgesi yenilenmelidir.

     Sürücü Belgesi Bulduğumda Ne Yapmalıyım?

     En yakın nüfus müdürlüğüne veya kolluk makamlarına teslim edilmelidir.

     Ülkemizde Yeni Tip Uluslar Arası Sürücü Belgesi Standartlarına Ne Zaman Geçildi?

     01.01.2016 tarihi itibari ile Ülkemizde uluslararası sürücü belgesi kullanımına geçilmiştir.

     Parmak İzi Nerede Saklanılır ve Kullanılır?

     Parmak izleriniz kimlik, pasaport ve sürücü belgesi başvurularında defalarca parmak izi vermemeniz için doğrulama amacıyla kullanılmaktadır. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre; “Merkezi veri tabanında tutulan biyometrik veriler kimlik doğrulama işlemleri dışında kullanılamaz.”

     Şahıslardan Alınan Parmak İzleri Ne Şekilde ve Ne kadar Süre İle Saklanır?

     Yetkili makamlar haricinde hiçbir kişi ve kurumlar ile paylaşılmaz. Arşivlenen parmak izlerinin saklama süreleri parmak izleri alındığı tarihten itibaren 80 yıl süre ile saklanır, kişinin ölümü halinde 10 yıl bekletildikten sonra imha edilir.

     Sürücü Belgesi Başvuruları Her İlçeden Yapılabilecek mi?

     Daha önce 596 emniyet müdürlüğüne sürücü belgesi başvurusu yapılırken, 02.04.2018 tarihinden itibaren başvuru merkezi sayısı 680 ilçe nüfus müdürlüğüne çıkarılmıştır. NVİGM internet sayfasında bulunan randevu bölümünde başvuru merkezleri görülebilecektir.

     Sürücü Belgesi Neden Başvuru Yaptığım Nüfus Müdürlüğünde Düzenlenmiyor?

     Kişisel bilgi güvenliğinin sağlanması amacıyla, sürücü belgeleri Genel Müdürlüğümüz kişiselleştirme merkezinde düzenlenmektedir.

     İkamet Ettiğim İlçede Neden Sürücü Belgesi Başvuru Merkezi Bulunmamaktadır?

     Başvuru merkezleri, ilçelerin nüfus sayıları ve yoğunlukları esas alınarak belirlenmiştir. Bütçe imkanları doğrultusunda altyapısı tamamlanan tüm ilçe merkezlerinde hizmet verilmesi hedeflenmektedir.

     Sürücü Belgesi Başvurularında Randevu Saatinden Ne Kadar Önce Nüfus Müdürlüğünde Olmalıyım?

     Vatandaşlarımızın NVİGM internet sayfasından randevu almaları ve randevu için kendilerine belirtilen günde randevu saatinden en az yarım saat önce müracaat merkezinde bulunmaları gerekmektedir.

     Randevu Saatini Geçirenlerin Başvuruları Alınacak mı?

     Randevu saatini 30 dakikadan fazla geçirenlerin randevulu işlemlerin tamamlanmasından sonra süre kalması halinde başvuruları alınacaktır.

     Sürücü Belgesinde Kullanılacak Fotoğraf Nasıl Olmalıdır?

     Sürücü belgelerinde kullanılacak fotoğrafın kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içinde çekilmiş ve Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) tarafından belirlenen standartlara uygun olarak biyometrik olması gereklidir. Sürücü belgesi başvurusunda kişinin ibraz ettiği fotoğraf taranarak sisteme kaydedildikten sonra başvuru sahibine iade edilir. Fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan ve biyometrik olmayan fotoğraflar kabul edilmez.

     Sürücü Belgesi Sahibi Teslim Aldığından İtibaren Nelere Dikkat Etmeliyim?

     Sürücü belgesi teslim aldığında sürücü belgesi kimlik bilgileri, sertifika ve diğer bilgilere ilişkin maddi hata bulunması hâlinde kartı iade etmekle, sürücü belgesi usulüne uygun kullanmak ve muhafaza etmekle yükümlüdür.

     Vekâletname İle Sürücü Belgesi Yapılabilir mi?

     Sürücü belgesi müracaatları bizzat şahsın kendisi tarafından yapılır.

     Kimlik Belgesi Olmadan Sürücü Belgesi Başvurusu Yapılabilir mi?

     Kişinin kendini ispatı ve doğruluğu sorgulanabilen kimlik belgeleri ile başvuru yapmaları zorunludur.

     Kayıp/Çalıntı İşlemlerinde Kart Ücreti Ödeyecek Miyim?

     Sürücü Belgeleri ücretleri her yıl Maliye Bakanlığı tarafından belirlendiğinden, kayıp veya çalıntı olsa bile değerli kâğıt ve vakıf payı bedeli ödeme zorunluluğu vardır.

     Parmak İzini Neden Alıyorsunuz?

     Polis Vazife ve Salahiyetler Kanununun 5’nci maddesinin (b) bendine göre; her çeşit silah ruhsatı, sürücü belgesi almak için başvuruda bulunanlardan bir defaya mahsus olmak üzere parmak izi alınmaktadır.

     Otomatik ve Manuel Vitesli Araç Kullanmak İçin Ne Yapılabilir?

     Sadece otomatik vitesli araç kullanmak üzere sürücü belgesi alanların, aynı sınıf manuel vitesli araç kullanmak üzere sürücü sertifikası getirmesi halinde, harç alınmaz. İndirimsiz değerli kâğıt bedeli ve vakıf payı tam olarak alınır. Sürücü belgesi kısıt kodu (104) kaldırılarak yeni sürücü belgesi verilir.

     Sürücü Belgeleri İçin Değerli Kâğıt Bedeli, Harç Bedeli ve Vakıf Payı Neye Göre Belirlenir/Nerelere Yatırılır?

     • •Değerli kâğıt ve harç bedelleri Maliye Bakanlığı vezneleri ile anlaşmalı bankalara,
     • •Vakıf payı ise Türk Polis Teşkilatının protokol yaptığı bankalara yatırılır.
     • •Sürücü belgelerinin bedeli dışında kalan hizmet ve malzemenin karşılığı olan ücretler (vakıf payı) İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunca birlikte tespit edilir.
     • •Eski tip sürücü belgesi değiştirilmek üzere 31.12.2022 tarihine kadar yapılan başvurularda değerli kâğıt bedeli 13 TL, vakıf payı bedeli ise 2 TL olarak ödenir. Karayolları Trafik Yönetmeliği geçici 10 uncu maddesine göre “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş olan ve 2918 sayılı Kanuna göre gerekmesi halinde bu süre İçişleri Bakanlığınca uzatılabilir”.
     • •Kayıp/çalıntı, yıpranma gibi nedenlerle eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi işlemlerinde de 31.12.2022 tarihine kadar indirimli değerli kâğıt ve vakıf payı ödenir.
     • •Kayıp/çalıntı, yıpranma gibi nedenlerle yeni tip sürücü belgelerinin yenilenmesi işlemlerinde değerli kâğıt ve harç bedelleri indirimsiz şekilde alınır.

     Aday Sürücülük Nedir?

     • •01.01.2016 tarihinden sonra ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren iki (2) yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir.
     • •Aday sürücü olarak kabul edilen kişiye verilen sürücü belgesinin üzerinde “aday sürücü” olduğuna dair herhangi bir ibare yer almayacaktır. Ancak sistemden aday sürücü olduğu görülecektir.
     • •İki (2) yıllık aday sürücülük süresi sonunda sürücü belgesi yenilenmeyecektir.
     • •Aday sürücülük belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için; sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekir. Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için tabi tutulacakları psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belgenin sürücü kursuna ibrazı ve varsa iptal nedenlerinde yer alan geri alma süreleri kadar zamanın geçmiş olması zorunludur.

     Hatalı Basılan Sürücü Belgeleri ve Bedel Tespiti Nedir?

     • •Hatalı düzenlenen, sürücü belgelerinde hata oranına bakılmaksızın hatalı başvurunun onaylandığı nüfus müdürlüğünce sürücü belgesi sahibinin başvurusu üzerine sürücü belgesi başvurusu alınır ve bedelsiz olarak yenisi ile değiştirilir.
     • •Genel Müdürlükçe kişiselleştirilen sürücü belgelerinin donanım, yazılım, baskı hatasından kaynaklanan ve kalite kontrolünde hatalı düzenlendiği tespit edilen sürücü belgeleri bedelsiz olarak tekrar düzenlenir.
     • •Hatanın personelden kaynaklandığının tespiti durumlarında, % 0,5 (binde beş) oranında bedelsiz değişim yapılır, bu oranın aşıldığı durumlarda ise belge bedeli ilgili personelden alınır.
     • •Hatanın başvuru sahibinin ihmali veya beyan etmiş olduğu bilgi ve belgelerden kaynaklandığı durumlarda belge bedeli başvuru sahibinden tekrar alınır.

     Yeni Tip Sürücü Belgelerinin Eski Tip Sürücü Belgelerinden Farkı Nelerdir?

     • •Ulusalarası nitelikte olması,
     • •Güvenlik unsurları uluslararası standartlara uygun olması,
     • •Süreli olması,
     • •Sürücü sınıf sayısının 17 olması,
     • •Yeni tip sürücü belgelerinde sınıfına göre sağlık raporu 5 yıl veya 10 yıl geçerli olup, süre bitiminde yenilenmesi gerekmektedir.

     Başka İl Ya da İlçelerden Alınan Sertifikalar Her Yerde Sürücü Belgesine Dönüştürülebilir Mi?

     Sürücü belgesi başvuruları sürücü sertifikasının alındığı yere bakılmaksızın yetkilendirilen herhangi bir nüfus müdürlüğüne şahsen başvuru yapılarak alınır.

     Başvuru Yaptığım Sürücü Belgemin Hangi Aşamada Olduğunu Nasıl Öğrenebilirim?

     Alo199 Çağrı Merkezinden veya Genel Müdürlük www.nvi.gov.tr web portalın da yer alan "Başvurum hangi aşamada?" bölümünden öğrenebilir, takip edebilirsiniz.

     Başvuru Esnasında Yapacağım İşlemler Nelerdir?

     Başvuru esnasında ilçe nüfus müdürlüğü personeli gerekli yönlendirmeleri yapar. Başvuru sırasında nüfus müdürlüklerinde kimlik ve adres bilgileri kontrol edilerek, gerekirse güncellemeler gerçekleştirilir. Sistemden oluşturulan başvuru formuna İmza ve fotoğraf alınır, fotoğrafı taranır ve parmak izi verileri alınarak başvuru formunun çıktısı ilgiliye onaylatıldıktan sonra veri tabanına kaydedilerek başvuru işlemi tamamlanır.

     Sürücü Belgesi Almak İçin Yaş Şartları Nelerdir?

     • 1) M, A1 ve B1 sınıfı sürücü belgesi alacakların 16,
     • 2) A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfı sürücü belgesi alacakların 18,
     • 3) A sınıfı sürücü belgesi alacakların 20, gücü 15 kilovatı aşan üç tekerlekli motosikletler için 21,
     • 4) C, CE, D1 ve D1E sınıfı sürücü belgesi alacakların 21,
     • 5) D, DE sınıfı sürücü belgesi alacakların 24 yaşını bitirmiş olmaları,

     Sürücü Belgesi Almak İçin Deneyim Şartlar Nelerdir?

     1) A sınıfı sürücü belgesi alacakların en az iki yıllık A2 sınıfı, 2) C1, C, D1 ve D sınıfı sürücü belgesi alacakların en az B sınıfı, 3) BE sınıfı sürücü belgesi alacakların B sınıfı, 4) CE sınıfı sürücü belgesi alacakların C sınıfı, 5) C1E sınıfı sürücü belgesi alacakların C1 sınıfı, 6) DE sınıfı sürücü belgesi alacakların D sınıfı, 7) D1E sınıfı sürücü belgesi alacakların D1 sınıfı, Sürücü belgesine sahip olmaları, 8) A sınıfı sürücü belgesi alacak 24 yaşını doldurmuş adaylarda birinci fıkranın (c) bendinin birinci alt bendinde öngörülen deneyim şartı aranmaz.

     Sürücü Belgesi Almak İçin Öğrenim durumu Şartları Nelerdir?

     En az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmaları gerekir.

     Sürücü Belgesi Almak İçin Sağlık şartları Nelerdir?

     26.9.2006 tarihli ve 26301 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

     Sürücü Belgesi Sağlık Raporlarını Nereden Alabilirim?

     Sürücü Olur Sağlık Raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarından alınabilir.

     Sürücü Belgesi Almak İçin Sertifika Gereklimidir?

     Sürücü sınavlarını başararak, motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almış olmaları gerekir.

     Sürücü Belgesi Almak İçin Adli Sicil Kaydı Şartları Nelerdir?

     26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddeleri, 21.03.2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10.07.1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 inci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarında belirtilen suçlardan hüküm giydiğine dair kayıt bulunmaması gerekmektedir.

     Monoküler Nedir?

     Monoküler tek gözü gören ya da tek gözü olmayan kişiler için kullanılmaktadır. “Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmeğe” göre monoküler kişiler de sürücü belgesi alabilir.

     Monoküler Kişiler Hangi Sınıf Sürücü Belgesi Alabilir?

     Bu kişiler birinci grup olarak tanımlanan sürücü belgelerini alabilir. Bu sürücü sınıfları, M, A1, A2, A, B1, B, BE ve F sürücü belgeleridir. Dolayısı ile bu kişiler, M, A1, A2, A ve B1 sürücü belgelerinin kullanabileceği motosiklet grubu araçlar ile otomobil, kamyonet ve traktör kullanabilir.

     Monoküler Sürücü Sahipleri Hangi Araçları Kullanamaz?

     Birinci gurubun dışında kalan, C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D,DE sınıfı sürücü belgeleri resmi ya da ticari araçları kullanamaz. Monoküler sürücü belgesinde monoküler sürücü olduğuna dair kod bulunur. Herhangi bir trafik kontrolünde bu kişilerin kurallara uyup uymadıkları denetlenir. Monoküler sürücü belgesi sahiplerinin kullandıkları araçların içinde sağında ve solunda olmak üzere en az 3 adet ayna bulunur.

     Monoküler Sürücü Sağlık Raporu Kaç Yılda Bir Yenilenir?

     Bu sınıfa sahip sürücülerin her yıl sağlık raporu yenilemesi zorunludur.

     Monoküler Sürücü İle Normal Sürücü Arasındaki Farklar Nelerdir?

     Her iki sürücü belgesi almak için hiçbir fark yoktur. Her iki adayda aynı sınavlara girmektedir. Ancak sürücü belgesi alındıktan sonra farklar başlar. Öncelikle monoküler sürücü belgesi sahibinin kullandığı araçta monoküler olduğunu belirten ibare yer alır. Monoküler sürücülerin gece araç kullanamayacaklarına dair hüküm iptal edilmiştir.

     ‘‘Sürücü Belgesi Yerine Geçen Geçici Belge’’ Hangi Hallerde Tekrar Düzenlenir?

     “Sürücü Belgesi Yerine Geçen Geçici Belge’’ başvurusunda başvuru nedenine bakılmaksızın talep edilmesi halinde herhangi bir nüfus müdürlüğünce yeni sürücü belgesi teslim alınıncaya kadar geçici sürücü belgesi düzenlenir. Ancak sürücü belgesinin alınması durumunda geçici sürücü belgesi geçersiz hale gelmektedir.

     Geçerlilik Süresi Dolmadan Sürücü Belgesi Değiştirilir mi?

     Geçerlilik süresi dolmadan sürücü belgesi düzenlenmesi ancak kayıp/çalıntı, üzerinde yer alan kimlik bilgilerden herhangi birinin değişmesi, kart üzerinde tahrifat, kırılma ya da sertifika bilgilerinde ekleme/çıkarma sonucu ya da kullanılmasına engel teşkil edecek bir zafiyetin tespit edilmesi gibi haklı bir nedenle sürücü belgesi değiştirilmesi mümkündür. .

     Sürücü Belgeleri Geçerlilik Süreleri Kaç Yıldır?

     • C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D ve DE sınıfı sürücü belgeleri 5 yıl,
     • M, A1,A2,A,B1,B,BE, F ve G sınıfı sürücü belgeleri 10 yıl geçerlidir. Sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren sürücü belgeleri geçersiz sayılır.

     Sürücü Belgelerinin İptal Edilme, Geri Alınma Nedenleri Nelerdir?

     • Sürücü Belgeleri;
     • 1) İptal
     • 2) Geri Alınma
     • 3) Geçici İptaller
     • a) Sürücü Belgelerinin İptali;
     • Sağlık şartları (iki gözü kaybetme, Felç olma vb.)
     • b) Geri Alınma ;
     • •2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 41 inci maddesinin (e) bendinde; “26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddeleri, 21.3.2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10.7.1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarında belirtilen suçlardan hüküm giydiğine dair kayıt bulunmaması gerekir” olarak belirlenmiştir.
     • •2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 41/e maddesinde belirtilen ve adli sicil kaydında görünen suçları işleyen kişilerin geri alınan sürücü belgelerinin iadesi veya ilk defa sürücü belgesi almak üzere başvuruda bulunanların, 5352 saydı Adli Sicil Kanunu’nun 13/A maddesi gereğince ilgili mahkemeden alınacak “yasaklanmış hakların iadesine” dair bir karar bulunması halinde başvurular kabul edilir.
     • •2918 sayılı Kanunun 6. maddesinde sayılan görevlerin ve trafik tescil kuruluşların yetkilendirildiği haller hariç olmak üzere, sürücü belgelerinin geri alınmasına ve iptaline Sulh Ceza Mahkemeleri karar verir.
     • c) Geçici olarak iptallerde ise;
     • Trafik Denetleme Birimlerince yapılan iptaller. (100 ceza puanının dolması, kırmızı ışık ihlali vb.)

     Gerçeğe Aykırı Beyanlar Hakkında Yapılacak İşlemler Nelerdir?

     Sürücü belgesi başvurularında gerçeğe aykırı beyanda bulundukları anlaşılanlar hakkında ilgili nüfus müdürlüğünce Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

     Sürücü Belgesi Bana Nasıl Ulaştırılacak?

     Başvurular alındıktan sonra değerlendirilir ve herhangi bir sorun bulunmaması durumunda sürücü belgesi hazırlanarak, başvuru esnasında belirtilen adres ve kişiye/kişilere PTT güvenli taşıma hizmetiyle teslim edilir.

     Sürücü Belgemi Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden Alabiliriyim?

     Sürücü Belgeleri Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce belirlenecek bir dağıtım noktasından elden teslim alınacaktır.

     Düzenlenen Sürücü Belgesinin Gönderimi ile İlgili Her Hangi Bir Ücret Ödemem Gerekir mi?

     PTT tarafından adrese gönderilen sürücü belgeleri için her hangi bir ücret ödemeniz gerekmemektedir.

     Evde Bulunmadığımdan Sürücü Belgemi PTT Nüfus Müdürlüğüne Geri İade Edildiğini Söyledi Ne Yapmalıyım?

     Başvuru esnasında belirttiğiniz ve posta görevlisince iade edilecek başvuru merkezine müracaat etmeniz halinde sürücü belgenizi alabilirsiniz.

     Posta İadesi Sebebiyle Başvuru Merkezinde Bulunan Sürücü Belgemin, Tesliminde Belirttiğim Kişi Dışında Başka Biri Alabilir mi?

     Başvuru merkezine iade edilmiş sürücü belgeleri ancak şahsınıza veya bu konuya dair vekil tayin ettiğiniz kişiye teslim edilir.

     Sürücü Belgesi Dağıtım Esnasında Kaybolursa Bu durumda Nasıl Haberdar Olurum?

     Posta görevlisinin bildirimi üzerine kişi kayıtları esas alınarak yeniden sürücü belgesi düzenlenir.

     Yurtdışından Aldığım Sürücü Belgesi Türkiye’de Geçerli Midir?

     01.01.2016 tarihinden itibaren yurtdışından alınan sürücü belgesiyle Ülkemizde Türk vatandaşları 1 yıl, yabancılar 6 ay süreyle araç kullanabilmektedirler. Bu sürenin sonunda Ülkemiz sürücü belgesinin alınması gerekmektedir.

     Türkiye’den Aldığım Sürücü Belgesi Yurtdışında Da Geçerli Midir?

     • •01.01.2016 tarihinden itibaren düzenlenmeye başlayan yeni tip sürücü belgesiyle Karayolu Trafiği Konvansiyonuna üye olan 84 ülkede araç kullanılabilmektedir. Türk sürücü belgesiyle araç kullanım süresi bulunulan ülke mevzuatına göre farklılık göstermektedir. Karayolu Trafiği Konvansiyonuna üye olmayan ülkelerde araç kullanılabilmesi için Türkiye Ülkeler Turing ve Otomobilciler Kurumu tarafından verilen “Uluslararası Sürücü Belgesi” alınması gerekmektedir.
     • •(Maraşal Fevzi Çakmak cad.No:31 Beşevler/Ankara Tel: 0312 213 97 61- 0312 222 87 23)

     Türkiye’den Aldığım Sürücü Belgesi Hangi Ülkelerde Geçerli?

     • •Almanya
     • •Arnavutluk
     • •Avusturya
     • •Azerbaycan
     • •Bahamalar
     • •Bahreyn
     • •Belçika
     • •Beyaz Rusya(Belarus)
     • •Birleşik Arap Emirlikleri
     • •Bosna-Hersek
     • •Brezilya
     • •Bulgaristan
     • •Çek Cumhuriyeti
     • •Danimarka
     • •Demokratik Kongo Cumhuriyeti
     • •Ekvator
     • •Endonezya
     • •Ermenistan
     • •Estonya
     • •Fas
     • •Fildişi Sahilleri
     • •Filipinler
     • •Finlandiya
     • •Fransa
     • •Gana
     • •Guyana
     • •Güney Afrika
     • •Güney Kore
     • •Gürcistan
     • •Hırvatistan
     • •Hollanda
     • •İngiltere
     • •İran İslam Cumhuriyeti
     • •İspanya
     • •İsrail
     • •İsveç
     • •İsviçre
     • •İtalya
     • •Karadağ
     • •Katar
     • •Kazakistan
     • •Kenya
     • •Kırgızistan
     • •Kostarika
     • •Kuveyt
     • •Küba
     • •Letonya
     • •Liberya
     • •Litvanya
     • •Lüksemburg
     • •Macaristan
     • •Makedonya
     • •Meksika
     • •Moğolistan
     • •Moldova
     • •Monako
     • •Nijer
     • •Norveç
     • •Orta Afrika Cumhuriyeti
     • •Özbekistan
     • •Pakistan
     • •Peru
     • •Polonya
     • •Portekiz
     • •Romanya
     • •Rusya
     • •San Marino
     • •Senegal
     • •Seyşeller
     • •Sırbistan
     • •Slovakya
     • •Slovenya
     • •Şili
     • •Tacikistan
     • •Tayland
     • •Tunus
     • •Türkiye
     • •Türkmenistan
     • •Ukrayna
     • •Uruguay
     • •Vatikan
     • •Venezuela
     • •Yunanistan
     • •Zimbabve

     Sürücü Belgeleri İle İlgili Ayrıntılı Bilgiyi Nereden Alabilirim?

     www.nvi.gov.tr internet sitesini ziyaret edebilir, burada www.nvi.gov.tr/sikca-sorulan-sorular kısmında sorulara yanıt bulabilirsiniz. Ayrıca 7 gün 24 saat Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Alo199 çağrı merkeziden telefonla hizmet alabilirsiniz.

     Diplomatik Görevlilerin Sürücü Belgesi Başvurularında Harç, Değerli Kağıt ve Vakıf Payı Bedeli Alınmakta mıdır?

     Diplomatik görevlilerin görev belgesini ibraz etmesi halinde harç bedeli alınmaz, değerli kâğıt ve vakıf payı bedeli alınır.

     Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Sürücü Belgesi Müracaatında Konsolosluklara Başvuru Yapabilirmi?

     Yurtdışı temsilciliklerimizde sürücü belgeleri işlemleri için henüz altyapı hazır olmadığından başvuru alınmamaktadır.

     Mavi Kart Sahibi Vatandaşlar Ticari Araç Kullanabilir Mi?

     Dış Ülkelerde Yaşayan Mavi Kart sahibi vatandaşlar sahip oldukları sürücü belgeleri ile ülkemiz sürücü belgesine dönüştürmeleri sonucu ticari araç kullanabilirler.

     Pasaport Randevusu Nasıl Alınır ?

     Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü https://randevu.nvi.gov.tr internet adresi üzerinden ya da Çağrı Merkezinden (Alo 199) alınır.

     Pasaport Başvurusu Nereye Yapılır?

     Randevulu veya randevusuz olarak yurt içinde, hususi ve hizmet damgalı pasaportlar için İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine, umuma mahsus pasaportlar için ise İl ve İlçe Nüfus Müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılır.

     Kaç Çeşit Pasaport Vardır?

     1) Umuma Mahsus Pasaport ( bordo renkte),
     2) Hususi Damgalı Pasaport (yeşil renkte),
     3) Hizmet Damgalı Pasaport (gri renkte),
     4) Diplomatik Pasaport ( siyah renkte) (Dışişleri Bakanlığınca verilmektedir.),
     5) Geçici Pasaport (Pembe renkte) (Dış Temsilciliklerce verilmektedir.),
     6) Yabancılara Mahsus Pasaport (Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce verilmektedir.),
     olmak üzere 6 tip pasaport bulunmaktadır.

     Umuma Mahsus Pasaport Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

     • T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı veya geçici kimlik belgesi,
     • Son altı ayda çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,
     • Yasal temsilcilerin başvuru merkezinde hazır bulunmamaları halinde; kısıtlı veya ergin olmayan kişiler için muvafakatname,
     • Öğrencilerin harçsız pasaport başvurularında; “Öğrenci Belgesi” (Başvuru esnasında sistemde öğrencilik durumunun doğrulanması halinde belge talep edilmeyecektir.)
     • Başvuru öncesinde pasaport defter ve harç bedelinin ödenmesi (Ödeme bilgileri sistem üzerinden görüntülendiğinden başvuru esnasında ayrıca makbuz/dekont talep edilmemektedir.)
     • Eski pasaport (Daha önceden alınmış ve iptali yapılmamış pasaportların başvuruda getirilmesi gerekmektedir.)

     Hususi Damgalı Pasaport Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir ?

     • T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı veya geçici kimlik belgesi,
     • Son altı ayda çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,
     • Çalışan kamu görevlileri ve ihracatçılar için hususi damgalı pasaport talep formu,
     • Emeklilik veya çekilme nedenleri ile görevinden ayrılanlar için bir defaya mahsus kadro durumunu gösterir elektronik veya ıslak imzalı resmi yazı (Bu belgeyi kişiler son görev yaptıkları kurumlarından almaları gerekmektedir.)
     • Birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan belediye başkanları için; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığından alınan durumlarını gösterir resmi yazı,
     • Yasal temsilcilerin başvuru merkezinde hazır bulunmamaları halinde; kısıtlı veya ergin olmayan kişiler için muvafakatname,
     • Ebeveynlerinin hakkından dolayı hususi damgalı pasaport alacak çocuklar için; “Öğrenci Belgesi” (Sistemde öğrencilik durumunun doğrulanması halinde belge talep edilmeyecektir. Ayrıca ergin olmayan çocukların öğrenci olmamaları halinde 18 yaşına kadar hususi damgalı pasaport verilir.)
     • Ebeveynlerinin hakkından dolayı hususi damgalı pasaport alacak engelli ergin çocuklar için “Sağlık Kurulu Raporu”
     • Eski pasaport (Daha önceden alınmış ve iptali yapılmamış pasaportların başvuruda getirilmesi gerekmektedir.)
     • Başvuru öncesinde pasaport defter bedelinin ödenmesi (Ödeme bilgileri sistem üzerinden görüntülendiğinden başvuru esnasında ayrıca makbuz/dekont talep edilmemektedir. Hususi damgalı pasaportlar harçtan muaftır.)

     Hizmet Damgalı Pasaport Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

     • T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı veya geçici kimlik belgesi,
     • Son altı ayda çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,
     • Hizmet damgalı pasaport talep formu,
     • Kamu görevlisi olmayanlar için talep formu ile birlikte görev onayı,
     • Ebeveynlerinin hakkından dolayı hizmet damgalı pasaport alacak çocuklar için; “Öğrenci Belgesi” (Sistemde öğrencilik durumunun doğrulanması halinde belge talep edilmeyecektir. Ayrıca ergin olmayan çocukların öğrenci olmamaları halinde 18 yaşına kadar hak sahibinin pasaport süresi dikkate alınarak hizmet damgalı pasaport verilir.)
     • Ebeveynlerinin hakkından dolayı hizmet damgalı pasaport alacak engelli ergin çocuklar için “Sağlık Kurulu Raporu”
     • Yasal temsilcilerin başvuru merkezinde hazır bulunmamaları halinde; kısıtlı veya ergin olmayan kişiler için muvafakatname,
     • Eski pasaport (Daha önceden alınmış ve iptali yapılmamış pasaportların başvuruda getirilmesi gerekmektedir.)
     • Başvuru öncesinde pasaport defter bedelinin ödenmesi (Ödeme bilgileri sistem üzerinden görüntülendiğinden başvuru esnasında ayrıca makbuz/dekont talep edilmemektedir. Hizmet damgalı pasaportlar harçtan muaftır.)

     Geçici Pasaport Nedir?

     Türk vatandaşlarının ülkemize veya yerleşik olduğu ülkeye dönüşüne teminen dış temsilciliklerce bir defaya mahsus pasaporttur.

     Bir Kişi En Fazla Kaç Pasaport Alabilir?

     Bir kişi en fazla iki pasaport alabilmektedir.

     Harçsız Umuma Mahsus Pasaport Kimlere Düzenlenmektedir?

     ü  Tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış öğrencilere,

     ü  Yabancı memleketlere öğrenim için gideceklere,

     ü  Uçuş Ekibi Personeline,

     ü  Kültürel, ticari veya sosyal bir fayda için veya yüksek lisans ve doktora öğrenimi görmek isteyen ve Milli Eğitim Bakanlığının izni ile yurtdışına gidenlere,

     ü  Spor, gezi, kültürel, ticari ve sosyal bir menfaat için Rektörlük, Dekanlık, Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü izni ile yurtdışına gidenlere

     verilir.

     Pasaport Defter ve Harç Bedeli Ne Kadardır?

     * Belirtilen miktarlar 2020 yılı için geçerli olup, her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığınca güncellenmektedir.

     Süre Harç Defter Toplam
     6 Ay 208,30 TL 160,00 TL 368,30 TL
     1 Yıl 304,40 TL 160,00 TL 464,40 TL
     2 Yıl 497,00 TL 160,00 TL 657,00 TL
     3 Yıl 705,90 TL 160,00 TL 865,90 TL
     3+ Yıl 994,80 TL 160,00 TL 1154,80 TL

     *** Hususi ve Hizmet Damgalı Pasaportlar harç bedelinden muaftır.

     Pasaport Defter ve Harç Bedeli Nereye Ödenir?

     Pasaport defter ve harç bedeli; vergi dairesi müdürlüklerine, PTT Şubelerine, anlaşmalı bankalara veya Gelir İdaresi Başkanlığına ait https://ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden ödenebilmektedir. (Ödeme bilgileri sistem üzerinden görüntülendiğinden başvurularda ayrıca makbuz/dekont talep edilmemektedir.)

     Pasaport Başvurusundan Vazgeçilmesi Halinde Yatırılan Harç ve Defter Bedeli Geri Alınabilir mi?

     Başvuru yapılmaması halinde ödenmiş olan pasaport harç ve defter bedelleri vergi dairesi müdürlüklerinden iade alınabilmektedir.

     Pasaport Başvurusu İçin Kaç Yaşından İtibaren Biyometrik Fotoğraf Gereklidir?

     Pasaport başvurularında her yaş grubu için biyometrik fotoğraf gerekmektedir.

     Pasaportlarda Kullanılacak Fotoğraf Nasıl Olmalıdır?

     “Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) Makinede Okunabilir Seyahat Belgeleri Standartları (MRTD)” ve eklerine uygun olarak son altı ay içerisinde yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş, 50mmx60mm ebatlarında, gözler açık konumda alın, yüz, çenenin açık olduğu ve renkli cam ya da güneş gözlüğü kullanılmayan yüz biyometrisinin tespit edilebildiği fotoğraflar kabul edilmektedir. Fotokopi, bilgisayarda çoğaltılan veya biyometrik olmayan fotoğraflar kabul edilmemektedir.

     Biyometrik Veri ve İmza Kimlerden Alınır?

     Yedi yaşını tamamlayan her başvuru sahibinin biyometrik verisi, oniki yaşını tamamlayanların biyometrik verisi ve imzası alınır.

     Vekaletname İle Bir Başkası Adına Pasaport Başvurusu Yapılabilir mi?

     Pasaport başvurusunda biyometrik veri alındığından şahsen başvuru yapılması gerekmektedir.

     Muvafakat Nedir?

     Ergin olmayan ve kısıtlıların pasaport başvurularında yasal temsilcilerinin vermiş oldukları izindir. (Yasal temsilcilerin başvuruda hazır bulunmaları halinde başvuru merkezince muvafakatları alınmaktadır.)

     Muvafakatname Nedir?

     Ergin olmayan ve kısıtlıların pasaport alabilmeleri için, yasal temsilcileri tarafından noterler ve dış temsilciliklere düzenlettirilen belgedir.

     Boşanma Durumlarında Anne ve Babanın Her İkisinin de Muvafakatı Gerekir mi?

     Ergin olmayan çocukların velayeti mahkeme kararı ile kime verilmiş ise o kişinin muvafakatı yeterlidir.

     Çocuklar İçin Her Pasaport Başvurusunda Yeni Muvafakatname Düzenlenmesine Gerek Var mı?

     Her pasaport başvurusu için yeni muvafakatname düzenlenmesi gerekmektedir.

     Dış Temsilciliklerce Düzenlenen Muvafakatname ve Öğrenci Belgesi Hangi Şartlarda Kabul Edilir?

     Dış Temsilciliklerce onaylanan öğrenci belgeleri ile düzenlenen muvafakatname ve vekâletnameler, başvurunun alınacağı başvuru merkezinin resmi e-postasına ya da faksına ilgili Dış Temsilciliklerce gönderilmesi veya başvuru sahiplerince aslının ibraz edilmesi halinde kabul edilmektedir.

     Öğrenci Belgesi Nereden Alınır?

     Öğrenim görülen kurumlardan veya e-devlet kapısı üzerinden alınabilir. (Başvuru esnasında sistemde öğrencilik durumunun doğrulanması halinde belge talep edilmemektedir.)

     Yurtdışında Eğitim Gördükleri Kurumlarca Düzenlenen Öğrenci Belgeleri Hangi Şartlarda Kabul Edilir?

     Yurtdışında öğrenim görülen kurumlardan alınan öğrenci belgelerinin; apostil edilmiş veya dış temsilcilikçe onaylanmış aslının, yeminli tercüman tarafından yapılan noter onaylı Türkçe tercümesi kabul edilir.

     Öğrenimini Donduran Kişiler Öğrencilik Haklarından Faydalanarak Pasaport Alabilirler mi?

     Öğrenimini donduran kişiler, pasaport başvurularında öğrencilere tanınan haklardan faydalanamazlar.

     Hususi/Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu Nereden Temin Edilir?

     https://randevu.nvi.gov.tr adresi üzerinden temin edilir.

     Hususi ve Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu Ne Kadar Süre Geçerlidir?

     Hususi ve hizmet damgalı pasaport talep formu düzenlendiği tarihten itibaren altmış (60) gün süre ile geçerlidir.

     Hususi Damgalı Pasaportlar Ne Kadar Süreli Verilir?

     Hususi damgalı pasaportlar; 6 aydan az olmamak üzere kanunda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde en fazla 5 yıl süre ile düzenlenir.

     İhracatçılar Hangi Şartlarda Hususi Damgalı Pasaport Alabilirler?

     2017/9962 sayılı İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Karar’da belirtilen şartları taşımak suretiyle Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüklerince onaylanmış talep formu ile başvuru yapanlara Karar’da belirtilen süreler dahilinde düzenlenmektedir. Bu karar uyarınca hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eş ve çocuklarına hususi damgalı pasaport verilmemektedir.

     25 Yaşından Büyük Engelli Çocuklar Ebeveynlerinin Hakkından Hususi Ve Hizmet Damgalı Pasaport Alabilirler Mi?

     Evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal engellerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumları tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklar yaş şartı aranmaksızın ebeveynlerinin haklarından dolayı hususi veya hizmet damgalı pasaport alabilirler.

     Hizmet Damgalı Pasaport İçin Kaç Gün Önceden Başvuru Yapılması Gerekir?

     Görevlendirme yapılan ülke tarafından vize uygulanmıyor ise görevin başlama tarihinden 20 gün önce, vize uygulanıyor ise görevin başlama tarihinden 60 gün önce başvuru alınmaktadır.

     Görev Dönüşü Hizmet Damgalı Pasaport Nereye Teslim Edilmelidir?

     Bağlı bulunulan kuruma iade edilmesi gerekmektedir.

     Süresi Devam Eden Hizmet Damgalı Pasaport İle Başka Bir Göreve Gidileceği Zaman Ne Yapılması Gerekir?

     Görevlendirmeyi yapan kurum tarafından düzenlenen talep formu ve mevcut hizmet damgalı pasaportla birlikte tekrar başvuru yapılması gerekmektedir.

     Hizmet Damgalı Pasaportlar Ne Kadar Süreli Verilir?

     Hizmet damgalı pasaportlar; gidilecek ülkenin vize rejimi de dikkate alınarak, 6 aydan az olmamak üzere görevlendirme süresince, kanunda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde en fazla 5 yıl süre ile düzenlenir.

     Mevcut Umuma Mahsus Pasaporttaki Süreler Talep Edilen Yeni Pasaporta Aktarılabilir mi?

     Geçerliliği devam eden umuma mahsus pasaportun yenilenmesi halinde; kalan süre düzenlenecek olan yeni umuma mahsus pasaporta aktarılmaktadır.

     Pasaportun Süresi Uzatılabilir mi?

     Pasaportlarda süre uzatımı yapılmamakta olup, her başvuruda yeni pasaport düzenlenmektedir.

     Pasaportlar Başvuru Yapıldıktan Kaç Gün Sonra Teslim Edilir?

     Pasaport başvurusu yaptıktan sonra 2 iş günü içerisinde kişiselleştirilen pasaportlar en fazla; il merkezlerine 3 iş günü, ilçe merkezlerine 4 iş günü ve köylere 7 iş günü içerisinde teslim edilir.

     Pasaport Başvuru ve Teslim Süreci Nereden Takip Edilir?

     Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün https://randevu.nvi.gov.tr adresi, e-Devlet uygulaması veya ALO 199 (Çağrı Merkezi) üzerinden takip edilebilir.

     Pasaportlar Kimlere Teslim Edilir?

     Ergin kişilerin pasaportları kendisine ya da kendisi dışında başvuru esnasında belirlediği kişiye teslim edilir. Ergin olmayan ve kısıtlıların pasaportları ise; veli, vasi, kayyum ya da bunların başvuru esnasında belirlediği kişiye teslim edilir.

     Adrese Teslim Edilemeyen Pasaportlar Nereden Alınabilir?

     Adrese teslim edilemeyen pasaportlar 10 gün PTT şubesinde bekletilmekte olup, bu süre içerisinde de teslim alınmaması halinde, müracaat esnasında belirtilen başvuru merkezine teslim edilmektedir.

     Pasaportun Kaybedilmesi Halinde Yapılması Gereken İşlem Nedir?

     Yurtiçinde İl veya İlçe Nüfus Müdürlüklerine, yurtdışında ise dış temsilciliklere bildirimde bulunulması gerekmektedir.

     Kayıp Olarak Bildirilen Pasaport Bulunduğunda Ne Yapılması Gerekir?

     Yurtiçinde İl veya İlçe Nüfus Müdürlüklerine yurtdışında ise Dış Temsilciliklere başvuru yaparak gerekli güncelleme işlemi yapılması gerekmektedir.

     Pasaport Alındıktan Sonra Kimlik Bilgilerinde Değişiklik Olması Halinde Pasaportun Yenilenmesi Gerekir mi?

     Pasaport alındıktan sonra kimlik bilgilerinde değişiklik olması durumunda, pasaportun yenilenmesi gerekmektedir.

     Bulunan Pasaportlar İçin Ne Yapılması Gerekir?

     Yurtiçinde İl veya İlçe Nüfus Müdürlüklerine, yurtdışında ise dış temsilciliklere teslim edilmesi gerekmektedir.

     Pasaport Başvurusunda Eski Pasaporttaki Vize/Oturum İzni Bulunan Sayfalar İptal Edilir mi?

     Başvuruda ibraz edilen eski pasaportlar, vize veya oturum izni bulunan sayfaları iptal edilmeden hamiline teslim edilir.

     Çocuklar Anne ya da Babanın Pasaportuna Kaydedilebilir mi?

     Pasaportlarda refakat hanesi bulunmamakta olup, her kişi için ayrı pasaport düzenlenmektedir.

     Yunanistan Doğumlu Kişilerin, Doğum Yerlerinin Yunanca İsimleri De Pasaporta Yazılabilir mi?

     Pasaport başvurusunda bulunan Yunanistan doğumlu olan kişilerin bildirmeleri halinde doğum yeri alanına, Türkçe isimlerinin yanında Yunanca karşılıkları da yazılmaktadır.

     Anne ve Babanın Başvuruya Gelemediği Durumlarda Çocukların Pasaport Başvurusu Nasıl Yapılır?

     Çocukların ergin bir kişinin refakatinde başvuru yapması gerekmektedir. Çocuklara pasaport düzenlenmesine dair yasal temsilcilerin muvafakatnamesi ile başvuruya gelecek kişinin çocukların pasaport başvurusuna ilişkin iş ve işlemleri yürütebilmesi için anne veya babadan herhangi biri tarafından verilmiş vekaletname ibraz etmesi gerekmektedir.

     Devam Eden Boşanma Davası Sürecinde Çocukların Pasaport Başvurusu Nasıl Yapılır?

     Mahkemece velayete dair ara karar verilmiş ise; geçici velayetin verildiği ebeveyn tarafından başvuru yapılır. Mahkemece velayete ilişkin ara karar verilmemiş ise; ebeveynlerin birlikte başvuru yapmaları gerekmektedir.

     Ebeveynlerden Herhangi Birisinin Cezaevinde Tutuklu Bulunması Halinde Çocukların Pasaport Başvurusu Nasıl Yapılır?

     Tutuklu bulunan ebeveyn tarafından çocuğa pasaport düzenlenmesi için; cezaevi müdürlüğünce düzenlenip savcılık tarafından onaylanan veya noterlerce düzenlenen muvafakatnamenin başvuruya gelen ebeveyn tarafından ibraz edilmesi gerekmektedir.

     Ebeveynlerden Herhangi Birisinin Hükümlü Olması Halinde Çocukların Pasaport Başvurusu Nasıl Yapılır?

     Hükümlülerin kısıtlı kişiler olması nedeniyle diğer ebeveyn tarafından çocuğun pasaport başvurusu yapılır. Hükümlü olan ebeveynin durumunu belirtir cezaevi savcılığından yazı getirilmesi gerekmektedir.